Xã hội

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

Quản lý chặt chẽ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm qua tài khoản

12:00 | 21/03/2024

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các địa phương tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, để hạn chế việc báo giảm chậm, tránh lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm xã hội...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 305/QĐ-BHXH về việc giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị năm 2024.

Trong đó, TP. Hà Nội được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao tỷ lệ chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt đạt 57%; tỷ lệ chi bảo hiểm xã hội một lần 98%, và tỷ lệ chi trợ cấp thất nghiệp là 99%.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị, căn cứ chỉ tiêu được giao, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị năm 2024 chi tiết đến từng Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cũng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện đến từng người hưởng; đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa bàn.

Đối với chi trả cho người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội các tỉnh nỗ lực duy trì tỷ lệ cao đã đạt được, phối hợp vận động ngay khi lập hồ sơ hưởng, phấn đấu tiệm cận 100% người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân.

Với nhóm người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, tiếp tục tập trung vào nhóm người hưởng tiềm năng, người hưởng tại các đô thị lớn (thành phố, thị xã, thị trấn,...) có cơ sở hạ tầng của ngân hàng đáp ứng tốt; cung cấp cho người hưởng mạng lưới ngân hàng tại địa bàn để người hưởng lựa chọn theo nhu cầu.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội các địa phương cũng cần tăng cường quản lý chặt chẽ người hưởng qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm hạn chế việc báo giảm chậm, tránh lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm xã hội. Yêu cầu cơ quan bưu điện nghiệm túc thực hiện việc quản lý người hưởng theo Hợp đồng ủy quyền đã ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Kết quả thực hiện vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cũng là một trong những căn cứ để đánh giá, chấm điểm thi đua đối với Bảo hiểm xã hội các cấp.

Đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố có tỷ lệ người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại vùng đô thị còn thấp, đặc biệt với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố có mức độ hoàn thành quá thấp so với tỷ lệ trung bình cả nước (năm 2023 là 47%), Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu nghiêm túc đánh giá nguyên nhân, tăng cường trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Từ đó, đề ra các giải pháp quyết liệt nhằm sớm thu hẹp khoảng cách đối với tỷ lệ trung bình cả nước.


Phúc Minh

Theo VnEconomy

undefined