Chính sách

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

Người dân được nhận hỗ trợ gì khi đất bị thu hồi theo luật mới

12:00 | 01/03/2024

Luật đất đai 2024, có hiệu lực từ 1/1/2025, quy định nhiều chính sách quan trọng trong đó có chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Theo đó, có thêm hàng loạt chính sách hỗ trợ mới có lợi cho người dân bị thu hồi đất.

Theo Mục 4, chương VII – Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có nêu hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp quy định tại khoản 8 điều 111. Theo đó, Trường hợp người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở và được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Nếu tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu.

Bên cạnh đó, hộ gia đình nhiều thế hệ bị thu hồi đất được hỗ trợ thêm đất. Cụ thể tại điều 111, khoản 4 quy định trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng 1 thửa đất ở bị thu hồi mà diện tích đất ở được bồi thường không đủ để giao riêng cho từng hộ gia đình thì được xem xét hỗ trợ để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở cho các hộ gia đình còn thiếu.

Cũng tại điều 111, khoản 6 nêu rõ, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, nếu đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định tại Điều 95 của Luật này mà có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở thì được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Như vậy, từ 1/1/2025, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Ngoài ra tại mục 4, chương VII, Luật đất đai 2024 cũng bổ sung quy định các chính sách hỗ trợ cụ thể khi nhà nước thu hồi như hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di dời vật nuôi; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; hỗ trợ đẻ tháo dỡ, phá dỡ, di dời...

Theo đó điều 109 quy định chi tiết về việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất. Trong đó có, hỗ trợ bằng tiền không quá 5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương, đối với một số đối tượng.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ có nguồn thu nhập ổn định từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh và được hỗ trợ theo quy định.

Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm tại địa phương. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tổ chức lấy ý kiến và có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của người có đất thu hồi.

Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định

 

Thùy Trang

Theo Đời sống Pháp luật

undefined