Chính sách

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

Năm 2023, người lao động cần điều kiện gì để nghỉ hưu trước tuổi khi đã đóng đủ 20 năm BHXH?

12:00 | 08/03/2023

Nghỉ hưu trước tuổi là phương án được rất nhiều người lao động lựa chọn vì lý do sức khỏe hoặc do đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuy nhiên, để có thể nghỉ hưu trước tuổi, người lao động cần đáp ứng những điều kiện sau.

Năm 2023, người lao động cần điều kiện gì để nghỉ hưu trước tuổi khi đã đóng đủ 20 năm BHXH?


Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động

Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện các điều kiện để người lao động có thể nghỉ hưu trước hưu khi đã đóng BHXH đủ 20 năm như sau:

- Lao động nam đủ 55 tuổi 9 tháng, nữ đủ 51 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

- Lao động nam đủ 50 tuổi 9 tháng và nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Còn đối với lực lượng vũ trang (sĩ quan, hạ sĩ quan, quân đội, công an…) có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ trên 61% thì độ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi theo Bộ luật Lao động 2019 là:

- Nam phải đủ 50 tuổi 9 tháng và nữ phải đủ 46 tuổi.

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Nghỉ hưu trước tuổi không phải do suy giảm khả năng lao động

Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật BHXH 2014 sửa đổi theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên sẽ vẫn được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Người lao động có đủ 15 năm làm nghề, công việc độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm hoặc thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn. Cụ thể nam phải đủ 55 tuổi 09 tháng, nữ phải đủ 51 tuổi.

- Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò được nghỉ hưu vào năm 2023 nếu lao động nam từ đủ 50 tuổi 9 tháng và nữ từ đủ 46 tuổi.

- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp.

Khoản 2 Điều 54 Luật BHXH 2014 sửa đổi theo Bộ luật Lao động 2019 quy định, đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân đội, công an… làm việc trong các lực lượng vũ trang được nghỉ hưu trước tuổi trong các trường hợp sau:

- Nam đủ 55 tuổi 9 tháng, nữ đủ 51 tuổi (Trừ các trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác).

- Nam đủ 50 tuổi 9 tháng và nữ phải đủ 46 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên.

- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp.

Anh Ngọc

Theo Tổ quốc

undefined