Chính sách

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

laodong_Copy

Chính sách lao động, tiền lương sẽ có hiệu ...

12:00 | 24/02/2022

Hướng dẫn điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; mức tiền lương làm căn cứ bồi thường tai nạn lao động; tăng mức trợ cấp với ...
3 loại giấy tờ quan trọng sắp bị ... (16/02) Loạt chính sách mới quan trọng có hiệu ... (31/12) Bộ Tài chính giảm 37 loại phí và lệ ... (28/12)
traiphieu

Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

12:00 | 11/12/2021

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp ...

av1

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị tới 10 tỷ đồng/dự án

12:00 | 11/12/2021

Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

B

Quy định mới về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

12:00 | 11/12/2021

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

undefined
avaFTA

Quy định mới về xuất xứ hàng hóa

12:00 | 11/12/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

luonghuu_Copy

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chính thức tăng 7,4% từ 1/1/2022

12:00 | 08/12/2021

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của người hưởng lương hưu thấp, người về hưu trước năm 1995 sẽ được tăng thêm 7,4%, bắt đầu từ ngày 1/1/2022…

luonghuu_Copy

Tám nhóm đối tượng sẽ được tăng 7,4% lương hưu từ 1/1/2022

12:00 | 06/12/2021

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với mức 7,4% cho 8 nhóm đối tượng, bắt đầu từ năm 2022…

undefined