Tin tức

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

Phê duyệt quy hoạch xây dựng Vân Đồn đến 2040

12:00 | 18/02/2020

Huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được quy hoạch trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển đảo cấp cao, dịch vụ tổng hợp, là cửa ngõ giao thương quốc tế...

Phê duyệt quy hoạch xây dựng Vân Đồn đến 2040
Chính thức quy hoạch Vân Đồn thành trung tâm công nghiệp giải trí có casino

Ngày 17/2/2020, Chính phủ đã có quyết định số 226/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040.

Theo quyết định này, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch trên phạm vi nghiên cứu toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) với 2.171,33km2. Trong đó diện tích tự nhiên là 581,83km2, diện tích vùng biển là 1.589,5km2.

Vân Đồn được quy hoạch thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cấp cao, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại chất lượng cao, có thương hiệu và cạnh tranh quốc tế.

Vân Đồn được xác định là đô thị biển đảo xanh, hiện đại và thông minh, bền vững và là khu vực có vị trí bền vững về an ninh quốc phòng.

Dự báo đến năm 2030, Vân Đồn dân số khoảng 140.000 - 200.000 người, trong đó dân số thường trú khoảng 90.000-140.000 người. Nhu cầu đất sử dụng khu chức năng khoảng 5.500ha. Đến năm 2040, dân số tăng lên khoảng 300 – 500.000 người, nhu cầu sử dụng đất khu chức năng 12.050ha.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, thực hiện phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện quy hoạch; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan để bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040.

UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức triển khai lập các quy hoạch phân khu xây dựng , quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị cho các khu chức năng trong Khu kinh tế làm cơ sở quản lý quy hoạch, triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Đồng thời, xây dựng cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính, nhân lực thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của Quảng Ninh.


Tùng Anh

The Leader

undefined