Quan sát

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

ASEAN-Mỹ thúc đẩy hợp tác quốc phòng

12:00 | 23/11/2022

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tái khẳng định cam kết của Mỹ về Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền các quốc gia dù lớn hay nhỏ và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) diễn ra vào sáng 22/11 tại thành phố Siem Reap (Campuchia), Bộ trưởng Phan Văn Giang đã tham dự Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Tại Cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tái khẳng định cam kết của Mỹ về Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền các quốc gia dù lớn hay nhỏ và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trưởng đoàn các nước ASEAN hoan nghênh việc Mỹ tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt, đặc biệt là ADMM+.

Ghi nhận những nỗ lực tích cực của Mỹ trong hợp tác quốc phòng với ASEAN thời gian qua, trưởng đoàn các nước ASEAN mong muốn Mỹ tiếp tục tham gia và đóng góp tích cực trong các cơ chế, khuôn khổ do ASEAN chủ trì, cam kết ủng hộ sự đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN./.

undefined