Tin tức

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

Vì sao hơn 7.000 tỷ đồng bảo hiểm y tế vượt trần chưa được thanh toán?

12:00 | 20/11/2023

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết, phần lớn chi phí chưa được quyết toán do vướng mắc thuộc về cơ chế, chính sách liên quan đến tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có thông tin làm rõ về vấn đề hơn 7.000 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa được quyết toán cho các cơ sở khám chữa bệnh.

BÃI BỎ QUY ĐỊNH VỀ TỔNG MỨC THANH TOÁN

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thời gian qua đã luôn đồng hành cùng ngành Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh trong việc triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở khám chữa bệnh.

Vướng mắc giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với cơ sở khám chữa bệnh chủ yếu liên quan đến chi phí vượt tổng mức thanh toán không được thanh toán theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ (Nghị định số 146).

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đây là những vướng mắc thuộc về cơ chế, chính sách, và đã được tháo gỡ thông qua việc Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146.

Nghị định số 75 có hiệu lực từ ngày 3/12/2023, tuy nhiên, nội dung bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được áp dụng hiệu lực trở về trước (từ ngày 1/1/2019).

Theo đó, phần lớn chi phí vướng mắc thuộc về cơ chế, chính sách liên quan đến tổng mức từ năm 2019 đến năm 2022 sẽ được giải quyết.

Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị định số 75, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương, tập trung rà soát, tổng hợp các phần kinh phí vượt tổng mức trong các năm 2019, 2020, 2022 và đảm bảo hoàn thành thanh quyết toán sớm nhất theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng, trong điều kiện nguồn quỹ bảo hiểm y tế hữu hạn, việc bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ đặt ra nhiều yêu cầu mới trong kiểm soát gia tăng chi phí, phòng chống, ngăn chặn lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế…

Về vấn đề này, tại Nghị định số 75 yêu cầu, đối với bộ Y tế cần tăng cường trách nhiệm trong việc chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tuân thủ các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế, trong mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế…

Các cơ sở y tế cũng cần kịp thời có các biện pháp phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế theo thẩm quyền; thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát xác minh các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao tại cơ sở, và thực hiện giải pháp điều chỉnh phù hợp. Nỗ lực giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thẩm quyền.

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Trước đó, năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2019) quy định, tổng mức thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là công cụ để kiểm soát gia tăng chi phí không hợp lý của phương thức thanh toán theo giá dịch vụ, chống lãng phí.

Việc ban hành quy định tổng mức nhằm đảm bảo nguyên tắc nguồn kinh phí của Nhà nước được kiểm soát chi chặt chẽ theo các quy định của pháp luật hiện hành, nhất là khi nguồn quỹ bảo hiểm y tế được hình thành từ sự đóng góp của doanh nghiệp, ngân sách, người dân.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện Nghị định số 146, các chi phí gia tăng bất hợp lý, vượt tổng mức thanh toán trong các năm 2019, 2020, 2022 không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định.

Riêng với phần vượt của năm 2021, nhằm hỗ trợ tối đa các cơ sở khám chữa bệnh có điều kiện thuận lợi để đảm bảo tốt quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế kịp thời đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 5/11/2022 để tháo gỡ khó khăn, kịp thời đảm bảo nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện, và đã hoàn thành thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt tổng mức thanh toán trong năm 2021 theo Nghị quyết số 144/NQ-CP, cho các cơ sở khám chữa bệnh với tổng số tiền là 4.326 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều khó khăn, vướng mắc khác trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền của mình, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế kịp thời giải quyết, tháo gỡ.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện quyết toán hằng quý để chuyển tiền thanh toán, và tạm ứng kinh phí cho hoạt động quý sau, nhằm đảm bảo bảo kinh phí cho các cơ sở khám chữa bệnh hoạt động.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế tập trung trong việc sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến những vướng mắc, bất cập.

Đồng thời, phối hợp triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, và đảm bảo lợi ích cho người tham gia theo quy định.


Phúc Minh

Theo VnEconomy

undefined