Dự báo

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

Quy mô GDP Việt Nam năm 2022 đạt bao nhiêu tỷ USD theo dự báo mới nhất của các tổ chức quốc tế?

12:00 | 10/10/2022

Quy mô GDP Việt Nam năm 2022 đạt bao nhiêu tỷ USD theo dự báo mới nhất của các tổ chức quốc tế?


Theo Báo cáo Dự báo Triển vọng toàn cầu quý 4/2022 của nhóm nghiên cứu Ngân hàng UOB (Singapore), sự phục hồi mạnh mẽ của GDP Việt Nam trong quý 3/2022 đặt nền tảng cho một kết quả tích cực trong cả năm 2022. Theo đó, dự báo tăng trưởng năm 2022 của Việt Nam được nâng lên mức 8,2% so với mức 7% được công bố trước đấy.

Với mức dự báo tăng trưởng 8,2%, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 398 tỷ USD (GDP Việt Nam năm 2021 đạt 368 tỷ USD).

Cùng với đó, theo Báo cáo Cập nhật kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương tháng 10/2022 của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo tăng lên 7,2% so với mức 5,8% được công bố vào tháng 6/2022. Như vậy, GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 394,5 tỷ USD với mức tăng trưởng 7,2% của WB.

Tại buổi làm việc trao đổi hoàn thiện bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và IMF vào tháng 10/2022, IMF dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 7% và nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ trong các ngành sản xuất chế tạo, bán lẻ và du lịch.

Bên cạnh IMF, Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) cũng có dự báo tương tự. Trong Báo cáo "Triển vọng kinh tế khu vực ASEAN+3 năm 2022" của Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) công bố vào tháng 10/2022, AMRO nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7% so với mức 6,3% được công bố vào tháng 7/2022.

Với dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 ở mức 7% của IMF và AMRO, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 393,76 tỷ USD.

Bên cạnh đó, trong Báo cáo Triển vọng phát triển châu Á (ADO) cập nhật 2022, công bố vào tháng 9/2022, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giữ nguyên triển vọng kinh tế Việt Nam tăng trưởng GDP đạt 6,5% trong năm 2022 như báo cáo hồi tháng 7 trước đấy. Theo đó, GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 391,92 tỷ USD với mức dự báo tăng trưởng 6,5% của ADB.

Minh Tiến

Nhịp sống kinh tế

undefined